CHÙM 50 BÀI THƠ NGĂN CỦA NGUYỄN ANH NÔNG ( DO PGS TS ĐỖ NGỌC THỐNG BỘ GIÁO DỤC CHỌN GIÚP)
 

CHÙM 50 BÀI THƠ NGĂN CỦA NGUYỄN ANH NÔNG ( DO PGS TS ĐỖ NGỌC THỐNG BỘ GIÁO DỤC CHỌN GIÚP)

Để chuẩn bị cho xuất bản tập thơ ngắn của mình tôi(NAN) đã nhờ 1 số nhà thơ nhà lý luận phê bình bạn bè đồng nghiệp chọn giúp . Hiện đã lựa chọn xong để đưa vào xuất bản.

Xin giới thiệu 50 bài thơ của tôi được PGS TS Đỗ Ngọc Thống Bộ Giáo dục- Đào tạo là một trong những người đã nhiệt tình  chọn giúp.

Xin chân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Quy ước:

  • Số thứ tự bài thơ đánh theo số thứ tự 1.160 theo bản thảo đầu tiên( khi chọn in trong tập thơ LỮNG THỮNG XANH những bài thơ này được đánh theo số khác)
  • Toàn bộ 50 bài thơ giới thiệu tại đây là do PGS TS Đỗ Ngọc Thống chọn
  • Số bài do nhà thơ Nguyễn Bao chọn ( N.B)
  • Số bài do nhà thơ Đỗ Trọng Khơi chọn( ĐTK)
  • Số bài do nhà văn Phạm Thuận Thành chọn( PTT)

25(NB)

Chùm hoa khế tim tím

Lúc lỉu trái trên cành chim hót

Nhớ tháng ngày đi xa.

28.(NAN)

31.(ĐTK)(NB)

Sấm sét cây đổ nhà tan

Sét tình yêu ai đó đắm đuối

Anh đứng- cây trong bão.

32.(NAN)

Chiếc ghế vẫn ngồi đó

Người trăm năm đâu rồi ai biết

Điện cho tôi cảm tạ.

33.(NB)

Trở lại ngôi trường xưa

Thầy cô bạn cũ ...không gặp ai

Tíu tít người lạ.

34.(ĐTK)(NB)

Bảo tàng phơi nắng hanh

Kỷ vật cũ mèn cay mắt đỏ

Nhớ bàn chân rừng xa.

36.(NB)

Cha bảo: cứ đi đi

Trời đất rộng đâu cũng có người

Chớ quên đường về nhà.

42(PTT)(NB).

Thảo nguyên xanh mởn mơ

Đàn bò gặm bình minh nhởn nhơ

Ai lững thững xanh mây trắng.

45.(PTT)

Dòng sông âm thầm trôi

Mang phù sa và bóng em tôi

Tới miền thương biển nhớ.

46.(PTT)(ĐTK)(NB)

Mái đình cong vầng trăng

Cánh hạc bay ngang tầm tay với

Bì bõm chiều sương giăng.

49(ĐTK)

Nồng nàn tha thiết

Tình yêu nỗi nhớ cứ cồn cào

Ai khuất bóng trăng sao

50(ĐTK)(NB)

Ánh mắt nụ hôn đầu

Theo ta đi   tháng năm đằng đẵng

Không tàn phai em ơi.

54.(ĐTK)(NB)

Trời đất nhộn nhạo nhỉ?

Lòng dạ ai ngổn ngang mây trắng

Nước cứ xanh bình lặng.

99.(PTT)(NB)

Vừa nghe tiếng cười vang

Nấm đất cỏ đã úa đã vàng

Khói hương cháy nghi ngút.

124.(ĐTK)(NB)

Khãi r¬m th¬m trªn ®ång

DÞu dµng ký øc ngµy trë l¹i

¤m ngùc nhí c¬n ho.

155.(ĐTK)

Mét «ng vµ mét ch¸u

Hai cÇn c©u soi bãng trªn s«ng

Hê h÷ng lµn m©y máng.

193.(NB)

D×u dÞu lµn h­¬ng sím

Chim chãc kªu n¾c nám quanh nhµ

M©y xø kh¸c th¨m ta.

196(PTT).

G¸nh buån vui xèn sang

B­íc n¨m th¸ng kiò cµ kiò kÞt

R¬i v·i kh«ng hÒ Ýt.

198.(PTT)(ĐTK)(NB)

Ph¬ phÊt hoa ®µo  në

MÊy m­¬i n¨m ng­êi cò ®©u råi

TÊm h×nh nhße m­a giã

206.(ĐTK)

Líp líp ng­êi ra ®i

NhËn lÖnh anh trë l¹i m¸i  tr­êng

Ng¬ ng¸c hµng ph­îng vÜ.

207(ĐTK)

ThÕ råi thÕ lµ em

Mõng vui bèi rèi ®©u ngê

Trong veo trêi b·o tè.

215.(ĐTK)(NB)

ThuyÒn ai cø kh¨ng kh¨ng

BÕn cò ®îi chê n¨m th¸ng Êy

M©y tr«i n­íc ch¶y.

L·ng quªn bÞn rÞn

236.(DTK)

Dßng s«ng n«ng hay s©u

N­íc ch¶y m©y bay

§ß ai lÎ bãng.

258(257 CŨ) (ĐTK)

Ai ®ã cã buån kh«ng

B¹n cò vÒ nhµ míi b©ng khu©ng

VÊn v­¬ng chiÒu l¸ ®æ.

261(260 CŨ) (ĐTK)

Quanh co ngâ nhá chËt

Ai ch©n nam ch©n chiªu ngÒnh ngoµng

Bôi  khãi miªn man.

261(ĐTK)(NB)

Hoa mua në tÝm chiÒu

Chim rÝu ran c¾c cí lµm sao

Hßn sái ©m thÇm l¹nh.

270(ĐTK)

¥i c¸nh cß c¸ch v¹c

LÆn léi suèt ®ªm ngµy em ¬i

Anh biÒn biÖt cuèi trêi.

282.(ĐTK)

Chßng chµnh n«n nao

Bãng  thuyÒn xa b·o tè

Vêi vîi mÇu m¾t em.

364.(§TK)

Khuûa khuya anh thøc dËy

Chim tõ quy gäi b¹n thao thiÕt

Em giê ë ph­¬ng nµo.

365.(§TK)

TiÕng l¸ rõng x«n xao

Mïa xu©n vÒ tr­íc ngâ n«n nao

M¾t m«i nh­ léc biÕc.

470.(§TK)

478.(NB)

§µn chim sÕu m¶i miÕt

Bay vÒ ®©u m©y tr¾ng n«n nao

Ai ®øng ®îi ng­êi vÒ.

481(PTT).

LËp lße hoa ph­îng vÜ

Líp líp ®µn em yªu ve ng©n

TiÕng trèng tr­êng giôc gi·.

520.(NB)

Người đi vời vợi xa

Gió mưa bay mịt mờ nỗi nhớ

Cây bằng lăng trụi trơ.

521.(NAN)

Ôi mùa hạ ất ơ

Trổ hoa vàng lộc biếc tíu tít

Xốn xang mùa thu đi.

522.(NB)

Mùa đông gió thầm thì

Mây bay gấp gấp và hoảng hốt

Em về gieo nắng sang.

533.(PTT)(NB)

Vèo bay như chiếc lá

Thời gian chao liệng   rụng rơi

Ai ngồi gom lá vàng.

562.(ĐTK)

Trắng muốt   trong xanh

Cánh cò bay bay về chốn cũ

Khóm tre ngà xôn xao.

602.(ĐTK)

Ngày cha không về nữa

Hẫng hụt chơ vơ khoảng trời

Vầng trăng lầm lũi.

604.(ĐTK)(NB)

Người đi theo bóng núi

Khuất  chìm năm tháng xa

Sim mua tím sớm chiều.

649.(NB)

Nằm gác tay lên trán

Nhìn bầu  trời thăm thẳm cao xanh

Mây cứ bay lặng lẽ.

686.(ĐK)

Tiếng ve kêu ruỗng đêm

Ánh trăng non rạo rực run rẩy

Cây súng lạnh âm thầm.

695(NB).

Lá dừa reo trưa hè

Trâu mộng nhai nắng mắt lim dim

Nó mơ đằm bến cũ.

764.(NB)

Gió ngang tàng tung phá

Gió giận dữ quăng quật vật vã

Nó như ai thất tình.

.

776.(NB)

Vằng vặc một khoảng trời

Em đẹp như trăng sáng lặng lẽ

Âm thầm một mình trôi.

898.(PTT)

Cối đá hao mòn

Thời gian xoay vần số phận

Tiếng chày khua vang mãi đâu đây.

913.(PTT)(NB)

Bơ phờ

Hoa cuối vụ

Bão tan.

921.(ĐTK)(NB)

Mất mùa

Chim ngói lơ ngơ

Tha cỏ bồng hương về khâu tổ rách.

923(PTT)

Loang lổ mực

Áo học trò xanh tím phân vân

Mấy chục năm in hằn nỗi nhớ.

955.(NAN)

Trùi trũi nghênh ngang

Đàn trâu đực háo hức động cỡn

Hiếng mắt nhìn đám mây mộng mơ

Những áng mây hình thù kỳ quặc

Vừa lặng im vừa bay nhởn nhơ.

1.001.(NAN)

Hương xuân

Những chiếc lá non

Đùa nghịch với gió nắng.

.

1.005.(NAN)

Tiếng guốc

Khua mòn đêm

Hay tiếng chổi  gầy vang  phố vắng.

1.043.(ĐTK)

Đôi khi nhớ mẹ

Không nói năng gì

Buồn ngồi  ngắm gốc si.

.

1.117(ĐTK)

Chiều xa em hỡi mênh mông nhỉ?

Hờ hững cây rừng

                 Lững thững xanh.

                                             Ngày 11.3.2010

                                            Nguyễn Anh Nông

http://nguyennong.weblogs.com/

http://kimdieuhuong.weblogs.com/

Mail :

                        nguyenanhnong@yahoo.com.vn

Agrieriechonry

What is a bracing blood power

Compression est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la reste de votre corps. https://www.cialispascherfr24.com/cialis-belgique-ordonnance/

Agrieriechonry

Intoxication Blood Urging - Hypertension

Compression est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la vacances de votre corps. https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-en-allemagne/